“Mōwić” abo “gŏdać”?

“Mōwić” abo “gŏdać”?

Tōż co to je taki korpus? Po co sie korpusy skłŏdŏ? Korpus jakijś mŏwy to je zbiōr roztōmajtych tekstōw, pisanych abo gŏdanych.
Posted by Grzegorz Kulik in Chwila z gŏdkōm, 0 comments
Rosa i Jim

Rosa i Jim

Artykuł audio. Ślōnzŏczka, Anglijŏk, wojna i rōmans.
Posted by Grzegorz Kulik in Ksiōnżka, 3 comments
Chwila z gŏdkōm: Co to je gŏdka?

Chwila z gŏdkōm: Co to je gŏdka?

We publikacyji “Deficyty badań śląskoznawczych” profesorka Tamborowŏ, kerŏ je jednōm z ôsōb, co alfabet ślabikŏrzowy poskłŏdały pisze coś takigo:
Posted by Grzegorz Kulik in Chwila z gŏdkōm, 0 comments
LibreOffice 5.3

LibreOffice 5.3

Jak żech już pisoł przōdzij we artykule ô korektorze, ôd wersyje 5.3 LibreOffice podpiyrŏ ślōnsko gŏdka. Ôd poczōntku lutego idzie sebrać nowo wersyjo ze placu..

Posted by Grzegorz Kulik in Software, 0 comments
Godniŏ Pieśń – Charles Dickens

Godniŏ Pieśń – Charles Dickens

Wydanŏ bez Charlesa Dickensa w 1843 roku nowela to je jedna z nojbarzij reszpektowanych ôsprŏwek we historyji literatury. Autōr napisoł ja w szejś tydni i ôstatnie strōny skōńczōł w piyrszych dniach grudnia. Ôpublikowanŏ była 19 grudnia, a do Wilije cołki..

Posted by Grzegorz Kulik in Ksiōnżka, Ślabikŏrz, 5 comments
Load more