Month: December 2016

Godniŏ Pieśń – Charles Dickens

Godniŏ Pieśń – Charles Dickens

Wydanŏ bez Charlesa Dickensa w 1843 roku nowela to je jedna z nojbarzij reszpektowanych ôsprŏwek we historyji literatury. Autōr napisoł ja w szejś tydni i ôstatnie strōny skōńczōł w piyrszych dniach grudnia. Ôpublikowanŏ była 19 grudnia, a do Wilije cołki szejściotysiynczny nakłŏd bōł wyprzedany. Continue reading →

Posted by Grzegorz Kulik in Ksiōnżka, Ślabikŏrz, 5 comments