Poślij dalij!Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

This is a partial list of terms I use when translating software to Silesian.

background – zadek
branch – asta
broken – falowity
category – kategoryjŏ
character (litera, numer, inkszy znŏk) – cecha
converter – kōnwerter
create – sprŏw, wytwōrz, zrychtuj
dashboard – blot
data – daty
default – wychodny
embed – wprŏwić
error – feler
excerpt – stymp
file – zbiōr
font – pismo
footer – dapka
format – format
function – fōnkcyjŏ
headre – nŏgōwek
link – ôdkŏz
page – zajta
plugin – przidŏwek
post – post
recommended – porynczane
remove – wychrōniać
require – fołdrować
RSS feed – kanał nowin
save – spamiyntać
service – posuga
setting – sztelōnek
stylesheet – archa sznitu
support (kej mŏwa ô kōmpatybilności) – podpiyrać
support (kej mŏwa ô pōmocy technicznyj) – pōmoc
synchronization – synchrōnizacyjŏ
tag – tag
toggle (czasownik) – szaltrować
toggle (rzeczownik) – szalter
value – werta
website – plac necowy
widget – widżet
wydajność – wydŏwność

Last updated on 10th of September 2016.

Poślij dalij!Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn