Skip to content

Firefox po ślōnsku

Pozōr: Instrukcyjŏ instalacyje je niżyj.

Firefox po ślōnskuTrochã mi to wziōnło, ale antlich idzie pedzieć, że piyrszŏ etapa je za nami. Ôd dugszego czasu robiã nad przekłŏdym Mozilla Firefox na gŏdkã i wczorej skōńczōłch przekłŏd samyj przeziyrŏczki (bez to nŏczynia deweloperske i inksze ekszpercke rzeczy sōm po angelsku).

Na razie idzie używać Firefoksa po ślōnsku ino we wersyji beta; paket gŏdki niy bydzie fōngować ze terŏźnōm.

Przekłŏdanie prziniosło moc problymōw do rozwiōnzaniŏ. Bez przikłŏd potocznie i na webpage, i na website idzie pedzieć strōna abo zajta. Przeziyrŏczka ale niy może pokŏzować takich samych kōmunikatōw na jedno i druge, bo jak sie jij kŏże szukać na strōnie, to sie niy wiy, eli sie jij pedziało, coby szukała ino na tyj jednyj strōnie, abo na wszyjskich we danyj dōmynie. Przikłŏd:

Używŏcz: Szukej na strōnie “Firefox”.
Przeziyrŏczka: Na tyj strōnie niy szło nic znojść
http://grzegorzkulik.pl/slowniki
Używŏcz: Aha, niy ma sam nic
http://grzegorzkulik.pl

W inkszych gŏdkach wyglōndŏ to tak:
angelskŏ – website – plac necowy
hiszpańskŏ – sitio web – plac necowy
katalōńskŏ – lloc web – plac necowy
francuskŏ – site web – plac necowy
niymieckŏ – Website – plac necowy (używajōm angelskigo słowa)
polskŏ – witryna internetowa/serwis internetowy – internetowŏ auslaga/internetowy zerwis
czeskŏ – używajōm angelskigo słowa

Bez to ślōnski Firefox na page gŏdŏ zajta, a na site gŏdŏ plac.

Druge wŏżne słowo to file. Wielu ludziōm zdŏwŏ sie, co bez problymu idzie pedziećplik, ino że plik po ślōnsku to je sztos, ale zaś sztos niy sztymuje, coby nim mianować zbiōr datōw przetwŏrzanych bez kōmputer. Skuli tego tropym Czechōw (soubor) i staryj polskij terminologije (dŏwnij sie na plik gŏdało zbiór) we programie znŏjdziecie zbiory.

Trzeci problym to terminologijŏ ôperowaniŏ zbiorami: save, copy, move, delete, a nŏjbarzij dwa ôstatnie. We samsungowym Androidzie move to przeciepować, adelete to wyciepować. Jŏ wiym, że to mŏ fajny klang, ino że rośnie wtynczŏs problym, jak sie to wrazi do fraz Cancel moving i Cancel deleting. Cancel we Androidzie to Pociep, tōż we efekcie mielibymy Pociep przeciepowanie i Pociep wyciepowanie. Krōm tego wkludzŏ to niyprzidajnõ biydocinã terminologicznõ. Beztōż ino jedno słowo bazuje we Firefoksie na ciepaniu: Pociep. A zbiory sie spamiyntuje, kopiyruje, przenosi i wychrōniŏ.

A terŏz nojwiynkszŏ dobrota. Instrukcyjŏ, jak mieć już dzisiej Firefoksa po ślōnsku.

Windows i Mac: ze nightly.mozilla.org sebiercie wersyjõ ôdpedniõ do Waszego systymu i zainstalujcie.
Ubuntu: przidejcie ppa
ppa:ubuntu-mozilla-daily/ppa zainstalujcie Firefoksa.

Po zainstalowaniu Firefoksa Nightly sebiercie paket gŏdki ôdy mie. Idzie go tyż sebrać bezpostrzenio ôd Mozille, ale wolołbych, cobyście im niy ôbciōnżali serwera.

Ôdewrzijcie firefoksowe myni, i ôbiercie Add-ons:
Add-ons
Kliknijcie Languages we bocznym panelu, ôdewrzijcie myni na wiyrchu ze prawyj strōny i kliknijcie Install Add-on From File…

From file

Skŏżcie na zbiōr, kery żeście ôdy mie sebrali. Firefox sie spytŏ, jeźli mŏ zainstalować. Kliknijcie Install.

Install

Zawrzijcie Firefoksa i ôdewrzijcie go nazŏd. Winszujã! Ôd dzisiej mŏcie ślōnskigo Firefoksa!

A terŏz pŏrã ôbrŏzkōw, jak to wyglōndŏ:
Firefox po ślōnsku Firefox po ślōnsku Firefox po ślōnsku
Snadnōm rzeczōm znojdōm sie felery. Beztōż jeźli bydziecie używać Firefoksa po ślōnsku, to bōłbych ôdwdziynczny za uwŏgi. Wiela szpasu!

8 kōmyntŏrzōw

 1. Marek Marek

  Szczyńć Boże, mie sie niy pyto czy mo to zaintalować, ino mi pado : “Ślōnskŏ gŏdka Language Pack could not be instaled because it is not compatible with Nightly 52.0a1”, “Language” żech tyż niy znŏd we panelu bocznym, co niysztimuje?

  • Grzegorz Kulik Grzegorz Kulik

   Serwus. Wybŏcz, że ôdpisujã dziepiyro terŏz. Mioł żeś za nowy Firefox. Sprōbuj jeszcze rŏz, bo żech zaktualizowoł przidŏwek.

 2. Artie z Tychów Artie z Tychów

  Nie widziałem ale spróbuje na bank. Fajnie ze Ci sie chce taki prjekt prowadzić. Dzieki tobie śląski staje się nowozesnym językiem a nie jeynie folklorem. Pozdrawiam

  • Grzegorz Kulik Grzegorz Kulik

   Dziynki!

 3. B. B.

  Je to wiela roboty, narichtowoć to do normalnyj wersyje 49.0.2? Pytom sie, bo mi tyż tym felerem ciepie.
  Dziynkuja,
  B.

  • Grzegorz Kulik Grzegorz Kulik

   Prōbowołch, ale cołki Firefox mi sie wysuł, jakech to dō niego wciep, bez to trza używać tyj bety.

 4. Bartek Bartek

  Pyrsk! Dobra robota, ale mi dodatek niy działa, dej cynk jak to zrobić

 5. Bartek Bartek

  p.s. Na nightly pisze, ze paket je uszkodzony

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *