Instalacyjŏ ślōnskigo korektora tekstu we Ôperze i Notepad++

Poślij dalij!Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Ôpera mŏ ôganiczōno lista gŏdek, z kerymi spōłprŏcuje, bez to muszymy ja ôszydzić.

 1. Sebiyrōmy archiwōm korektora.
 2. Ôdewiyrōmy sztelōnki gŏdki.
 3. Klikōmy Dodaj, ôbiyrōmy afrikaans, i zaś klikōmy Dodaj.
 4. Zaznŏczōmy Używaj tego języka do sprawdzania pisowni.
 5. Klikōmy Gotowe i zawiyrōmy Ôpera.
 6. We Windowsie idymy do folderu C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\dictionaries.
  W Ubuntu idymy do folderu ~/.config/opera/dictionaries.
 7. Kopiyrujymy archiwōm ôdy mie do tego katalogu (bez rozpakowaniŏ).
 8. Włōnczōmy nazŏd Ôpera.
 9. Przi pisaniu kliknijcie prawym we to, co piszecie i wejrzijcie, jeźli afrikaans je zaznŏczōne.

Notepad++ to je lepszŏ wersyjŏ standardowego windowsowego Notatnika.

 1. Sebiyrōmy Notepad++ ze jejich strōny i instalujymy.
 2. Sebiyrōmy archiwōm korektora.
 3. Włōnczōmy Notepad++ i idymy do Wtyczki > Plugin Manager >Show Plugin Manager.
 4. Znojdujymy DSpellCheck, zaznŏczōmy i klikōmy Install.
 5. Zbiory szl.aff i szl.dic kopiyrujymy do folderu C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Notepad++\plugins\Config\Hunspell. 
 6. Program winiyn zarŏz zaczōńć używać korektora.
Poślij dalij!Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Posted by Grzegorz Kulik

Leave a Reply