Skip to content

{:sz}Instalacyjŏ ślōnskigo korektora tekstu we Ôperze i Notepad++{:}{:pl}Jak zainstalować śląski korektor tekstu w Operze i Notepad++{:}

{:sz}Ôpera mŏ ôganiczōno lista gŏdek, z kerymi spōłprŏcuje, bez to muszymy ja ôszydzić.

 1. Sebiyrōmy archiwōm korektora.
 2. Ôdewiyrōmy sztelōnki gŏdki.
 3. Klikōmy Dodaj, ôbiyrōmy afrikaans, i zaś klikōmy Dodaj.
 4. Zaznŏczōmy Używaj tego języka do sprawdzania pisowni.
 5. Klikōmy Gotowe i zawiyrōmy Ôpera.
 6. We Windowsie idymy do folderu C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\dictionaries.
  W Ubuntu idymy do folderu ~/.config/opera/dictionaries.
 7. Kopiyrujymy archiwōm ôdy mie do tego katalogu (bez rozpakowaniŏ).
 8. Włōnczōmy nazŏd Ôpera.
 9. Przi pisaniu kliknijcie prawym we to, co piszecie i wejrzijcie, jeźli afrikaans je zaznŏczōne.

Notepad++ to je lepszŏ wersyjŏ standardowego windowsowego Notatnika.

 1. Sebiyrōmy Notepad++ ze jejich strōny i instalujymy.
 2. Sebiyrōmy archiwōm korektora.
 3. Włōnczōmy Notepad++ i idymy do Wtyczki > Plugin Manager >Show Plugin Manager.
 4. Znojdujymy DSpellCheck, zaznŏczōmy i klikōmy Install.
 5. Zbiory szl.aff i szl.dic kopiyrujymy do folderu C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Notepad++\plugins\Config\Hunspell. 
 6. Program winiyn zarŏz zaczōńć używać korektora.

{:}{:pl}Opera ma ograniczoną listę języków, z którymi może współpracować, więc musimy ją oszukać.

 1. Ściągamy archiwum korektora.
 2. Otwieramy ustawienia językowe.
 3. Klikamy Dodaj, wybieramy afrikaans, i znów klikamy Dodaj.
 4. Zaznaczamy Używaj tego języka do sprawdzania pisowni.
 5. Klikamy Gotowe i zamykamy Operę.
 6. W Windowsie idziemy do folderu C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\dictionaries.
  W Ubuntu idziemy do folderu ~/.config/opera/dictionaries.
 7. Kopiujemy archiwum ode mnie do tego katalogu (bez rozpakowania).
 8. Włączamy z powrotem Operę.
 9. Przy pisaniu kliknijcie prawym w to, co piszecie i sprawdźcie, czy afrikaans jest zaznaczone.

Notepad++ to lepsza wersja standardowego windowsowego Notatnika.

 1. Ściągamy Notepad++ z ich strony i instalujemy.
 2. Ściągamy archiwum korektora.
 3. Włączamy Notepad++ i idziemy do Wtyczki > Plugin Manager >Show Plugin Manager.
 4. Znajdujemy DSpellCheck, zaznaczamy i klikamy Install.
 5. Pliki szl.aff i szl.dic kopiujemy do folderu C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Notepad++\plugins\Config\Hunspell. 
 6. Program powinien od razu zacząć używać korektora.

{:}

Be First to Comment

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *