Poślij dalij!Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Gramatyka:

Bemerkungen über die Mundart der polnischen Niederschlesier – Robert Fiedler, 1844
Über die Oppelnische Mundart in Oberschlesien – Lucjan Malinowski, 1873
Studyja śląskie – Lucjan Malinowski, 1882
O mowie polskiéj w dorzeczu Stonawki i Łucyny w Księstwie Cieszyńskim – Jan Bystroń, 1885
Wörterbuch der Oberschlesischen Sprache (Grammatik) – Wolfgang Lazik, 2011

Słowniki:

Nauka sztuki położniczey dla niewiast w kraiach królewsko-pruskich (od strony 390 słownik polsko-śląski) – Poznań, 1821
Wiadomości o ięzyku polskim w Szląsku i o polskich Szlązakach – Jerzy Samuel Bandtkie, 1821
Dziennik Górno-Szlązki (małe słowniczki w nōmerach 77, 82, 83 i 84 – Bytōm, 1849
O mowie polskiéj w dorzeczu Stonawki i Łucyny w Księstwie Cieszyńskim s. 85-108 – Jan Bystroń, 1885
Zaranie Śląskie 1/1929 s. 41, 2/1929 s. 101, 3/1929 s. 160, 1/1930 s. 43 – Cieszyn 1908-1939
Atlas Językowy Śląska – Alfred Zaręba, 1969-1996
Słownictwo polskich gwar Śląska na terenie Czechosłowacji s. 51-82 – Jan Basara, 1975
Słownictwo pisarzy cieszyńskich XVIII wieku – Jadwiga Wronicz, 1992
Wörterbuch der Oberschlesischen Sprache – Wolfgang Lazik, 2011

Teksty śląskie mówione:

O mowie polskiéj w dorzeczu Stonawki i Łucyny w Księstwie Cieszyńskim s. 76-84 – Jan Bystroń, 1885
Przysłowia, przypowieści i ciekawsze zwroty językowe ludu polskiego na Śląsku, w księstwie Cieszyńskiém – Andrzej Cinciała, 1885
Pieśni ludu polskiego z okolic Cieszyna – Andrzej Cinciała, 1885
Powieści ludu polskiego na Śląsku – Lucjan Malinowski, 1899
Listy polskie śląskie z XVI wieku (ostatni list jest pisany po śląsku) – Pamiętnik literacki 1902
Wybór polskich tekstów gwarowych s. 1-33 i 73-81 – Kazimierz Nitsch, 1929
Język polski 5/1956 s. 364, 4/1958 s. 298, 3/1961 s. 207, 4/1963 s. 259
Słownictwo polskich gwar Śląska na terenie Czechosłowacji s. 44-50 – Jan Basara, 1975

Literatura piękna:

Polák w Śląsku lebo dwá wachtárze w jednej dziedzinie – Edward Świerkiewicz, 1856
Wesele Górali Istebniańskich – Jerzy Probosz, 1939
Iste Roki – Ernest Farnik, 1908
Pańszczorze czyli Wesele śląskie – Jan Szuścik, 1913
Zaranie Śląskie:
Karol Gil „Cygon i farorz” – 1/1907
Fedyr „Jyndrys” – 1/1908
Jan Łysek „Jasiyń” – 2/1909
Jan Łysek „Śpiący zastęp” – 3/1910
Paweł Zawada „Kometa” – 2/1929
Paweł Zawada „Kolera” – 2/1929
Pamiętnik Gajdzicy „Dlo pamięci narodu ludzkiego” – 3/1930
Jan Łysek, Monolog – 4/1930
Jerzy Probosz „Biydno Wilija” – 3/1931
Paweł Zawada „Gon we Wilijym” – 1/1932

Etnografia:

Listy z podróży etnograficznej po Szląsku – Lucjan Malinowski, 1871

Literatura śląska nie po śląsku:

Teksty napisane po polsku ze śląskimi lokalnymi wpływami.

Officina ferraria, abo huta y warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego – Walenty Roździeński, 1612
Ordunek Gorny 1528

Niedostępne w internecie publikacje, które dobrze znać:

Dialekt sulkowski – Feliks Steuer, 1934
Z naszej źymjy ślunskej – Feliks Steuer, 1935
Ostatni Gwojźdźaurz – Feliks Steuer, 1935
Die Slavischen Dialekte Oberschlesiens – Reinhold Olesch, 1937
Dialekty polskie Śląska – Kazimierz Nitsch, 1939
Z badań nad przeszłością dialektu śląskiego. Der hoch- und plattpolnische Reisegefährte, 1804 – Stanisław Rospond, 1948
Der Wortschatz der polnischen Mundart von Sankt Annaberg – Reinhold Olesch, 1958
Polskie teksty gwarowe z ilustracją dźwiękową – Zenon Sobierajski, cz. 1 Gwary śląskie, 1960; cz. 2 Śląsk – Wielkopolska, 1961
Śląskie teksty gwarowe – Alfred Zaręba, 1961
Dialekt głogówecki – Feliks Pluta, cz. 1 Fonetyka, 1963; cz. 2 Słowotwórstwo. Fleksja. Teksty gwarowe, 1964
Gwary powiatu niemodlińskiego – Walenty Dobrzyński, cz. 1 Fonetyka, 1963; cz. 2 Morfologia, teksty gwarowe, 1967
Teksty języka mówionego mieszkańców miast Górnego Śląska i Zagłębia – Władysław Lubaś, 1980
Gwara śląska – świadectwo kultury, narzędzie komunikacji. –  Tambor, Wolińska, Szkudrzyk, Urban, 2000; cz. 2 Teksty – 2002
Ślabikŏrz niy dlŏ bajtli abo lekcyje ślōnskij gŏdki – Mirosław Syniawa, 2010
Słownik frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich – Lidia Przymuszała, 2013
Ty bestya, ty kamelo. Agresja językowa w polszczyźnie śląskiej (1845-1938) – Małgorzata Iżykowska i Aleksandra Starczewska-Wojnar, 2015
Słownik gōrnoślōnskij gŏdki – Bogdan Kallus, 2015

Poślij dalij!Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn