Poślij dalij!Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Robota nad gŏdkōm biere mi moc czasu i bez to piyknie dziynkuja wszyjskim, kerzi dociepujōm sie kożdy miesiōnc na patronite.pl abo posyłajōm mi geld bez PayPal. Dziynki takim ludziōm ślōnskŏ gŏdka sie niy straci, a możnŏ trefi we świadōmości ludzkij we take miyjsce, na jake zasuguje.

Ty tyż mogesz sie dociepnōńć tukej:

Ôsoby, kere pōmŏgajōm:

Jacek Zięba

Kacper Wachtarczyk

Pyjter Ciążyński

Bogodar Bonczar

Giynek Giskana

Poślij dalij!Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn