Skip to content

WordPress po ślōnsku

Prziłazi w życiu taki dziyń, kej wszyjsko stŏwŏ na gowie.

Jeźli idzie ô dziedzWordPress po ślōnskuinã nowych technologiji, to ślōnskŏ gŏdka to je taki staroszek, co w sumie tyn kōmputer w dōma mŏ, ale ôstatni rŏz ôn bōł zapuszczōny, jak ludzie jeszcze używali nk.pl. Ślōnskŏ gŏdka poradzi nacisnōńć ‘Power’, ale zarŏz po tym przeniysie katalog ‘system32’ do hasiŏka, bo cosik za dużo placu biere. Beztōż ślōnskŏ gŏdka woli siednōńć na zŏfie, zapuścić Radio Wesołe Hanysy i labiydzić, jak to je źle na tym Ślōnsku, bo Polŏki.

Ale niy dzisiej.

Ôd pŏrunŏstu godzin WordPress, nŏjwiynkszŏ platforma do blogowaniŏ, je we ślōnskij wersyji. Niy we ślōnskij wersyji jak Facebook, kaj 70 procynt je po angelsku, 10 procynt po ślōnsku, 10 procynt po ślōnskawu, a 10 procynt po cymbolymu.

Mało tego.  Ślōnskŏ wersyjŏ je nowszŏ aniżeli czeskŏ i polskŏ. Dlŏ potōmnych:Wordpress - wersyjŏ

Ludzie ze WordPress.org skōmpilowali ślōnski paket, jak żech jeszcze wkludzoł poprŏwki, tōż niykere felery, co już sōm poprŏwiōne, durch jeszcze widać. Beztōż mogecie tyż sebrać ôdy mie nŏjaktualniyjsze przekłŏdy [update: link niyaktualny] i je skopiyrować do katalogu

/wp-content/languages 

A jak niy chcecie ôdy mie instalować, bo wirusy, malware i czŏrnŏ śmiyrć, to sie czekejcie na uaktualniynie na placu WordPressa

Pewnikym znŏjdōm sie literōwki. Jeźli na nie treficie, to dejcie znać.

Terminologijõ użytõ przi przekłŏdzie znŏjdziecie sam.

One Comment

  1. Paweł Szewczyk Paweł Szewczyk

    Kaj to idzie znojś? Przidŏ sie mi do tego, coby jakŏ tastatura predykcyjnŏ (Swiftkwy, Swype, …) nauczyć pisać po naszymu :-).

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *