Skip to content

Firefox po ślōnsku

Wachtyrz:

“Kożdy mo prawo przeglōndać internet – a godka niy śmiy być ku tymu zawadōm. Beztōż z pōmocōm wolōntariuszōw ze cołkigo świata udostympniōmy przeglōndarka Firefox we wiyncyj jak 90 godkach.” Taki ôpis misyje idzie poczytać na strōnie pobiyranio aplikacyje Firefox. Aplikacyje, co prawie zaczła być dostympno po ślōnsku.

Za ślōnskim przekładym stoji projekt Silling.org we rozszyrzōnym składzie. Do Grzegorza Kulika, co redagowoł i koôrdynowoł robota, dołōnczōł – za tumacza – Rafał Szyma. Terozki, po wiyncyj jak roku roboty, kożdy może se pobrać, zainstalować i używać ślōnskij wersyje przeglōndarki, keryj we Polsce używo co sztworty internauta.

Projekt ôtwarty

Wersyjo 87. to piyrszo ze ślōnskōm lokalizacyjōm, ale robota nad Firefoxym żodyn roz sie niy kōńczy. Durch pokazujōm sie nowe aktualizacyje i wpisy do przełożynio.” To je projekt niy ino srogi, ale tyż żywy – i teroz nasze zadanie to rozwijać go i ulepszać. Durch tyż je do przełożynio pora tysiyncy fraz, co majōm myńszy priorytet, jako sztwierć cołkij aplikacyje. Ajnfachowy użytkownik żodyn roz ich ani niy trefi, ale jo wiym, że ône tam sōm, i mie to szteruje” – pado Szyma.

Na co to kōmu?

Czymu taki program je potrzebny po ślōnsku, abo we inkszyj myńszościowyj godce? Przeca idzie go mieć po angelsku, po polsku, po niymecku. “Mōg bych piyknie pedzieć, że kożdy mo prawo mieć kōmputer we swojij godce – pado Kulik. – Że dobrze bydzie, jak ślōnsko godka bydzie we nowych technologijach, bo ludzie bydōm mieć kōntakt z jynzykym i jeszcze pora inkszych szumnych zdań. Po prowdzie ale chcioł żech mieć w kōńcu cołki kōmputer po naszymu. Nojprzōd było gotowe Ubuntu (ôperacyjny systym), potym LibreOffice (paket biōrowy), tōż do tyj świyntyj trōjce biōrowyj roboty potrzebno była przeglōndarka po naszymu.”. “Niy musisz przełōnczać szaltra godki we gowie, jak załōnczosz kōmputer: durch możesz myśleć, pisać, robić w swojij godce. Niy ma to super? – przidowo Szyma.

I jeszcze jedna prziczyna – kożdo zaainstalowano ślōnsko wersyjo Firefoxa, ale tyż Libre Office abo Facebooka, to je sygnał do producyntōw ôprogramowanio: Sam je mało, ale żywo godka, a jeji użytkowniki potrzebujōm durch nowych ślōnskich lokalizacyji. Program do programu i może sie przidarzić, iże ślōnsko godka to bydzie standardowo ôpcyjo do ôbranio przi wszyskim, co mocie zainstalowane na roztōmajtych maszinach.”

“Wyglōndo tak samo, tōż pochytocie go ôd razu, a do tego bydziecie mieć dziynny kōntakt ze ślōnskōm godkōm. Lepij być niy może.” – rykōmynduje aplikacyjo Grzegorz Kulik.

Jak pobrać?

Przeglōndarka Firefox 87 dostympno je na strōnie Mozille. Coby pobrać jōm po naszymu, trza we ôknie language/język ôbrać “Silesian – Ślōnski”.

8 kōmyntŏrzōw

 1. Marek Marek

  Szczyńć Boże, mie sie niy pyto czy mo to zaintalować, ino mi pado : “Ślōnskŏ gŏdka Language Pack could not be instaled because it is not compatible with Nightly 52.0a1”, “Language” żech tyż niy znŏd we panelu bocznym, co niysztimuje?

  • Grzegorz Kulik Grzegorz Kulik

   Serwus. Wybŏcz, że ôdpisujã dziepiyro terŏz. Mioł żeś za nowy Firefox. Sprōbuj jeszcze rŏz, bo żech zaktualizowoł przidŏwek.

 2. Artie z Tychów Artie z Tychów

  Nie widziałem ale spróbuje na bank. Fajnie ze Ci sie chce taki prjekt prowadzić. Dzieki tobie śląski staje się nowozesnym językiem a nie jeynie folklorem. Pozdrawiam

  • Grzegorz Kulik Grzegorz Kulik

   Dziynki!

 3. B. B.

  Je to wiela roboty, narichtowoć to do normalnyj wersyje 49.0.2? Pytom sie, bo mi tyż tym felerem ciepie.
  Dziynkuja,
  B.

  • Grzegorz Kulik Grzegorz Kulik

   Prōbowołch, ale cołki Firefox mi sie wysuł, jakech to dō niego wciep, bez to trza używać tyj bety.

 4. Bartek Bartek

  Pyrsk! Dobra robota, ale mi dodatek niy działa, dej cynk jak to zrobić

 5. Bartek Bartek

  p.s. Na nightly pisze, ze paket je uszkodzony

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *