Skip to content

Grzegorz Kulik Posts

{:sz}Instalacyjŏ ślōnskigo korektora tekstu we Ôperze i Notepad++{:}{:pl}Jak zainstalować śląski korektor tekstu w Operze i Notepad++{:}

{:sz}Ôpera mŏ ôganiczōno lista gŏdek, z kerymi spōłprŏcuje, bez to muszymy ja ôszydzić. Sebiyrōmy archiwōm korektora. Ôdewiyrōmy sztelōnki gŏdki. Klikōmy Dodaj, ôbiyrōmy afrikaans, i zaś…