Skip to content

Drach

Po piyrszy rŏz powieść Szczepana Twardocha po ślōnsku!

Drach we przekładzie Grzegorza Kulika

Drach wiy. Społym ze pŏruletnim Josefym prziziyrŏ sie świniobiciu. Je październikowe rano 1906 roku i, chociŏż synek niy mŏ ô tym pojyńciŏ, ryk ôd zarzinanego zwiyrza i szmak wusztzupy wrōcōm dō niego pŏrãnŏście lŏt niyskorzij, jak po kōńcu wojny bydzie jechoł nazŏd na Ślōnsk.

Nikodem nigdy niy bōł przi wojsku. Ôn je za to wziynty architekt. Ze ôstatnigo zwiōnzku mŏ piyńć lŏt modõ cerã, a po wypadku autym szramã nad lewym uchym. Prawie rozestŏwŏ sie ze żōnōm, żeby ułożyć sie życie ze inkszōm. Drach je ale świadōmy, iże dzioucha corŏz barzij wymykŏ sie chopowi.

Miyndzy Josefym a Nikodemym piykne, ôkropiczne, smutne i — na kōniec — tragiczne losy dwōch familiji; stolecie wojyn i powstań, śmierci i narodzin, miyłości, zdrad i pragniyń, co sie nigdy niy społniōm. Drach ô nich wiy. Widzi przeszłość i znŏ prziszłość. Dlō niego wszyjsko je terŏz.

Saga familijnŏ? Wielkŏ ôpowieść ô Ślōnsku? A możno powieść totalnŏ, co uciykŏ wszyjskim kategoryzacyjōm?

ArtPapier:

[…] książka to przełom językowy, ponieważ stanowi, mówiąc nieco doniośle, próbę ogniową mowy śląskiej, która po zahartowaniu w płomieniu wiedzy i praktyki przekładowej Grzegorza Kulika prezentuje się jako tworzywo artystyczne, gotowe wyrażać każdą dziedzinę życia, od wariantów sacrum do drachowego, rozległego profanum. Poza tym jest to śląszczyzna prezentująca się jako język artystyczny, który w mojej ocenie wypada dużo lepiej niż polska wersja.

prof. Zbigniew Kadłubek:

„Tłumaczenie Dracha na śląski etnolekt to próba zmierzenia się ze śląskością i uniwersalnością tej powieści. Paradoksalnie śląska wersja Dracha staje się probierzem jej śląskiego odniesienia dziejowego.

Przekład Grzegorza Kulika budzi podziw! Drach stał się ważną książką dla wielu Górnoślązaków – również dla mnie”.

prof. Ryszard Kaczmarek:

„Górny Śląsk Twardocha jest prawdziwy bolesną wręcz brutalnością i nieraz wręcz wulgarnością połączoną ze specyficznym etycznym kodeksem, z którego wychowani tutaj ludzie nigdy nie rezygnują, nawet jeżeli znajdują się na granicy upodlenia. Gratuluję autorowi odwagi”.

Kup ksiōnżka:

Ceneo Tania Książka Empik Wydawnictwo Literackie

Kup audiobook:

Ceneo Tania Książka (CD) Tania Książka (mp3) Empik (CD) Empik (mp3) Legimi Wydawnictwo Literackie

Kup ebook:

Tania Książka Empik (EPUB) Empik (MOBI) Świat Ebooków Legimi