Skip to content

„Mały Princ” – prymiera

Dzisiej we Bibliotece Ślōnskij ôdbyła sie prymiera „Małego Princa”. Na prymierze „Dracha” brakło audiobookōw, a dzisiej brakło ksiōnżek, bo zaś wszyjske sie przedały! Ksiōnżka je piyknie wydano i dziynkuja wydownictwu Media Rodzina za tak profesjōnalne przigotowanie jij. Foto głōwne: Ewa Waszut ze silesiansoul.com.

Wiyncyj informacyji ô ksiōnżce na jeji włosnyj strōnie.

Artykuł ô prymierze na portalu Wachtyrz.

Grzegorz Kulik podpisuje egzymplorze Małego Princa
fot. Ewa Waszut, silesiansoul.com