Poślij dalij!Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Wydanŏ bez Charlesa Dickensa w 1843 roku nowela to je jedna z nojbarzij reszpektowanych ôsprŏwek we historyji literatury. Autōr napisoł ja w szejś tydni i ôstatnie strōny skōńczōł w piyrszych dniach grudnia. Ôpublikowanŏ była 19 grudnia, a do Wilije cołki szejściotysiynczny nakłŏd bōł wyprzedany.

Autorym ilustracyji bōł John Leech. Dlŏ wydaniŏ zrychtowoł sztyry ryncznie farbowane akwaforty i sztyry czŏrno-biołe drzeworyty.

Ôbkłŏdka wydaniŏ ksiōnżkowego

Ôbkłŏdka wydaniŏ ksiōnżkowego

Translacyjŏ była ciynżkŏ. Niy ino piyrszy rŏz przekłŏdołch proza na ślōnsko gŏdka (chyba że zarachujymy Czerwōno Kapuca), ale je to baji piyrszy przipŏdek przekłŏdu cołkigo dzieła beletrystycznego na ta gŏdka. Prōbowołch znojść jakoś rōwnowŏga miyndzy pisaniym swojōm gwarōm miyjscowōm a wynojdywaniym kożdego słowa ślōnskigo z kożdyj wsi i miynszaniŏ ich w jednym zdaniu. Beztōż mŏwa tekstu to mŏwa ôkolic Bytōmia z rŏz za kedy wrażōnymi wstŏwkami z inkszych miyjsc.

Niy mōg żech znojść porzōndnych, czystych ilustracyji ôd Johna Leecha z piyrszego wydaniŏ, tōż ekstra żech ôczyściōł te pożōłkniynte skany z Wikimedia Commons (efekt widzicie na spodku).

Niych Wōm ta historyjŏ prziniesie moc radości.

Radosnych Godōw!

Aktualizacyjŏ 30.10.2017:

Wydŏwnictwo Silesia Progress uzdało wydać przekłŏd na papiōrze. Jŏch siŏd do korekty i po wielu przemyślyniach zmiyniōł żech moc we tekście, beztōż źle by było trzimać sam ta wersyjo, co podle mie niyma nojlepszŏ. Ksiōnżka idzie kupić sam: klik.

Ôryginalny skanDuch ôd Marleya - John Leech

Kaj to kupić?

“Godnio Pieśń” idzie kupić we sklepie internetowym wydŏwnictwa Silesia Progress.

Poślij dalij!Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

5 comments

Dziękujemy za publikację aby inni mogli się zapoznać z tekstami śląskimi. Do kompletu przydała by się też autorska wersja MP3 z pana głosem.

A przy okazji życzę cobych mōg siostrzyńcowi gyszynk kupić który sobie wymarzył.

Szczęść boże dla reszty fimillii zwłaszcza tych co pracują na grubie.

Dziynki!

Jo już zamawiom u Pyjtra pora sztuk i roześla na Gody po rodzinie 🙂 Jako je szansa na zakup wersje cyfrowyj?

Niy mōmy ani przigotowanyj wersyje cyfrowyj na tyn rok. 🙂

Ôstŏw ôdpowiydź