Skip to content

Serwus
Joch je Grzegorz. Przekłodōm ksiōnżki, pisza artykuły, buduja noczynie do używanio ślōnskij godki we nowych technologijach. Witej na mojij strōnie.
Niy pozwōlmy, żeby naszo godka ôstała na hasioku historyje
Kożdy rok traci sie jakoś czyńść ślōnskij godki. Swojōm robotōm prōbuja to ôdwrōcić. Ty tyż możesz pōmōc bez patrōnowanie. Niy mo znaczynio kwota, za kożdo żech je moc wdziynczny.
Slider

Ksiōnżki

Alicyjo we Kraju Dziwōw

Klasyka światowyj literatury po ślōnsku – do dzieci i majoryntnych – przełożōno z angelskigo na ślōnski ôd Grzegorza Kulika.

Wiyncyj

Niedźwiodek Puch

Nowy ślōnski przekłod jednyj z nojbarzij kochanych ksiōnżek świata!

93 lata i dwa miesiōnce po prymierze ôryginalnego wydanio „Winnie the Pooh” nojlepij znōmy niedźwiydź na świecie zysko miano Marysia we ksiōnżce pod tytułym „Niedźwiodek Puch”.

Wiyncyj

Mały Princ

„Mały Princ” z pewnością rozbawi wszystkich starszych i młodszych wielbicieli „Małego Księcia”. W przekładzie nie stracił jednak nic z filozoficznego charakteru oryginału.

każda kolejna strona przekonuje, że praca została wykonana znakomicie

Coś na pōłce

Wiyncyj

Drach. Edycyjŏ ślōnskŏ

[...] książka to przełom językowy, ponieważ stanowi [...] próbę ogniową mowy śląskiej, która po zahartowaniu w płomieniu wiedzy i praktyki przekładowej Grzegorza Kulika prezentuje się jako tworzywo artystyczne, gotowe wyrażać każdą dziedzinę życia, od wariantów sacrum do drachowego, rozległego profanum.

ArtPapier

Wiyncyj

Godniŏ Pieśń

Grzegorz Kulik osiągnął to, o czym marzy każdy tłumacz: wykonał pracę tak doskonałą, że czytając jego tekst ma się wrażenie, że czyta się oryginał. I tylko wiedza o tym jak jest naprawdę, raz po raz przypomina, że imię „Fanny”, a nie dajmy na to „Julka”, pojawia się tutaj nie bez powodu.

Odkrywając Śląsk

Wiyncyj

Inksze projekty

Silling

Silling to platforma ze noczyniym do używanio ślōnskij mowy we nowych technologijach. Idzie na nij znojś Korpus Ślōnskij Mowy i translatōr maszinowy.

Wiyncyj

Wachtyrz

Wachtyrz to Gōrnoślōnski serwis lokalny, co nojbarzij interesuje sie ślōnskōm kulturōm, historyjōm i tożsamościōm.

Wiyncyj

Chwila z gŏdkōm

Chwila z gŏdkōm to kanał na YouTube, co na nim ekleruja tajymnice ślōnskigo jynzyka.

Wiyncyj

Nowiny

CO U MIE